เดือน: พฤษภาคม 2022

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประชุมปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะชีวิตของนักเรียน มอบทุนการศึกษา ชี้แจงนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมอบรางวัลให้กับนักเรียน Gen Z ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติเสียะสละเวลาอันมีค่าให้กับโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ขอบคุณครูและบุคลากรทุกท่านค่ะ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ On Site โดยปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม และประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์