เดือน: มกราคม 2022

สมทบทุนสร้าง “โดมอเนกประสงค์”

ขอเรียนเชิญ
ศิษย์เก่าภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

สมทบทุนสร้าง “โดมอเนกประสงค์”
ขนาดพื้นที่ 122 ตารางเมตร