เดือน: ธันวาคม 2021

พระราชทานสารานุกรมไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม รับพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชบูรณ์

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปิดประชุมกองและฝึกปฏิบัติระเบียบแถว ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ขอขอบคุณหัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีค่ะ# รักความเป็นไทย ใส่ใจหน้าที่

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มอบทุนการศึกษา และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารตาลเดี่ยว 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระบบดูช่วยเหลือนักเรียน การดูแลความปลอดภัย และการเดินทางไป-กลับของนักเรียน โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และครูที่ปรึกษาทุกท่าน# ภูมิทัศน์งามตา สถานศึกษาพอเพียง

ร่วมกิจกรรม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมศรีไสยณรงค์-ทรงวุฒิกิตติ์ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคารตาลเดี่ยว 1 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โดยประกอบพิธีถวายราชสดุดี ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขอบคุณผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีทุกท่านค่ะ# รักความเป็นไทย ใส่ใจหน้าที่

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 นาย โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 36 ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิทหาร โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ขอบคุณหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหารค่ะ# รักความเป็นไทย ใส่ใจหน้าที่

การเลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุม อาคารตาลเดี่ยว 1 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์