ผู้บริหารสถานศึกษา

นางนวลฉวี อินยันญะ

  • ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
  • วิทยะฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
  • โทรศัพท์  :  087 – 0657466
  • E-mail  :  newnuan2558@gmail.com
  • ที่อยู่ :  268 หมู่ 13 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
[:th]ครูนวลฉวี อินยันญะ[:]

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม