ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
 • วิทยะฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา : –
 • โทรศัพท์  :  061-415-9497
 • E-mail  :  –
 • ที่อยู่ :  –
[:th]LINE_ALBUM_ชุดกากี_240615_1[:]

รองผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวพิชญานิน บัวอุไร

 • ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
 • วิทยะฐานะ : ชำนาญการ
 • วุฒิการศึกษา : –
 • โทรศัพท์  :  –
 • E-mail  :  –
 • ที่อยู่ :  –
[:th]LINE_ALBUM_ชุดกากี_240615_3[:]

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม