ร่วมงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ร่วมงานมหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และบูรณาการสุขภาวะ จุดจัดการเพชรบูรณ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล ชมรมที่มีผลงานดีเด่น “ชมรม GenZ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม” โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประจำปี 2564 ได้รับโล่รางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ระดับเพชร” ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2564 และคุณครูวีระ สิงหนารถ ได้รับรางวัล “ครูแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น” ปี 2564 ขอขอบคุณหัวหน้างานยาเสพติด คุณครูและบุคลากร นักเรียนแกนนำ GenZ และเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจในการ่วมงานมหกรรมครั้งนี้ และที่ร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์# รักความเป็นไทย ใส่ใจหน้าที่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *