ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เพื่อประชุมปรึกษาการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอความเห็นชอบการดำเนินการโครง กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2564 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK ของโรงเรียน ในสถานการณ์ COVID-19 ขอความเห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอขอบคุณท่านเกียรติศักดิ์ ไพรสิงห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *