นำเสนอผลการปฏิบัติงาน

นำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว23 ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทุกท่าน ที่มุ่งมั่น ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน On site และ On line รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและการรักษาวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในรอบ 6 เดือนนี้ค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *