กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะ เจตคติที่ดี รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตรวจ ATK ก่อนจัดกิจกรรม ขอขอบคุณผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขอบคุณทุกท่านค่ะ# รักความเป็นไทย ใส่ใจหน้าที่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *